Sculptuur door John Henry Foley, voorstellend een jonge man bij een rivier, tentoongesteld op de Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations van 1851 in Londen

Similar

Explore more

photographic paper
photographic paper