Sals kyrka - KMB - 16000200164568

Similar

Sals kyrka - KMB - 16000200164568

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kalk, silver, utförd 1658 av Lars Månsson i Göteborg.
Kategori: (06A) Gudstjänstutensilier

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden