Iacobi Catzii Silenus Alcibiades, sive Proteus- (1618) (14726674216)

Similar

Iacobi Catzii Silenus Alcibiades, sive Proteus- (1618) (14726674216)

description

Summary


Identifier: iacobicatziisile00cats (find matches)
Title: Iacobi Catzii ... Silenus Alcibiades, sive Proteus:
Year: 1618 (1610s)
Authors: Cats, Jacob, 1577-1660
Subjects: Emblems
Publisher: t'Amsterdam : By W. Blaeu
Contributing Library: University of Illinois Urbana-Champaign
Digitizing Sponsor: University of Illinois Urbana-ChampaignText Appearing Before Image:
eer,Oocl^foo yermagh de heufhejt meerIn defefaeck^^enoyeraljAlseenich onbeleeft gheral.t Eerhiedich (preken is u nut^Dat ü het maeghdelijcl^ghefchutiDat ü den hamer ^en de cracht,Waer door eejïeenich hart yerfacht. Hoejiijfghy den Pijn-appel sloot,Hy hout ghefloten fijnen jchoot^Nochtans foo fat hy opengaeHjSooghy hem f il by V Vttr laet ft aen. Al-yyaer geyyeli niet op en hecht^Dat brengt beleeftheyt yyel te recht. Vu omnis abeflo. PHYLLIS. IAm tua jufTa placent : auri tarnen acftus amorcIn thalamum genitor me jubet irelenis.tcquid agam ? nee enim mihi tota pecunia tantieft^Vc vetuli conjunxprincipis efle velim. ANNA. Cl pater indigno te fubdere collamaritoForte velitj nullâ voxtibi lite fonec.Virginis arma preces : rigidum prece fleclepaicntem, Non alia durus vincitur arte pater.Quod truculentanequit, frons hoc pvcdabit amica, Obfcquium , non vis, peftora dura trahit.Pine.T vrberibusnuxinconcufnirefiftit,IIU tarnen , placidovidiacalore, patet. VIS I VIS OMNIS ABESTO. X LIIL 87.
Text Appearing After Image:
-: Claud. Pera^tt tr.ir/qtii/iapotejf4i^htod.vioUnta ncquit. Horat. 3. Car. 4. VTm tempérât nm dtj (juoque provshuntIn maiM -, ^àem odcre vinsOmnc nef us animo movcntes. L4 Een ^ Een is ghe-nough. Vn meflaflez. ANNA. ALsghj nu in deftaetgaet treên fT)aerom ghy God lang hebt ge- I /beênyEny dat u <-uader tot ufejt,Dees ü <uan God u toe-gheleyt •S iet hier/nijn Kint^ dit u u deel:VyeUenjghy^n^otigt u dangeheeltOm3 die het /jr, te laten inTot t middel-punt van uwen fin.En -uolgt hier in den handelijaneenwel-ervaren ^oomgaert-man,Die^ om fijn Int te doen ghe dien ^Gedoogtgheen tacken -uan ter zjenyMaer watt er buyten dJnte H/ruyt^U)at treedt hy af, en roeytet uyt.Hy i(^er oock^ wel meeghepafi^Vl^anneerder maer een Int en Waft. Eert tot des echten Baets be-fiieryU^chdit y an onfen Hovenier iDie , als de tac ken ^jnghevelt,Al-eer hy noch fijn Intejielt^Berooft het Boomden njanfijn tob. Ghy mee y doet vvegh u eyghen cop,VFanneer ghy crijgt een ander hooft,En uwen boefem dan ber

date_range

Date

1618
create

Source

University of Illinois Urbana-Champaign
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

internet archive document iacobicatziisile 00 cats
internet archive document iacobicatziisile 00 cats