Ho-chi-Minh with children (10)

Similar

Ho-chi-Minh with children (10)

description

Summary

Tiếng Việt: Hồ-chí-Minh giao-lưu thiếu-nhi thập-niên 1950.

date_range

Date

1950
create

Source

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vui chơi thiếu nhi Việt Nam
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

vietnam
vietnam