Ganesha - A statue of an elephant sitting on a table

Similar

Ganesha - A statue of an elephant sitting on a table

description

Summary

Tiếng Việt: Tượng thần Ganesha của người Chăm có từ thế kỷ thứ 8 được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà NẵngEnglish: Statue of Ganesha in the Cham Museum, Danang, Central Vietnam. From the 8th century.199909 100 at Danang

date_range

Date

09/09/2006
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

ganesha in sculpture
ganesha in sculpture