ქართველი ქალი აჭმევს ბავშვს. ალექსანდრე როინაშვილი

Similar

ქართველი ქალი აჭმევს ბავშვს. ალექსანდრე როინაშვილი

description

Summary

ქართული: ქართველი ქალი აჭმევს ბავშვს. გადაღების ადგილი და თარიღი უცნობია.

date_range

Date

1850 - 1900
create

Source

The National Parliamentary Library of Georgia
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

russian empire
russian empire