ვასო აბაშიძე უცნობ მსახიობთან ერთად. ალექსანდრე როინაშვილი

Similar

ვასო აბაშიძე უცნობ მსახიობთან ერთად. ალექსანდრე როინაშვილი

description

Summary

ქართული: ვასო აბაშიძე უცნობ მსახიობთან ერთად. ფოტო გადაღებულია თბილისში. გადაღების თარიღი უცნობია. ვასო (ვასილ) აბაშიძე ალექსის ძე - მსახიობი. ქართული რეალისტური სამსახიობო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.

date_range

Date

1850 - 1900
create

Source

The National Parliamentary Library of Georgia
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

russian empire
russian empire