פלוגה ח ב - פרק ב קיץ 1946 -תחילת 1948 - קריית-ענבים - תחרות ממשיכת חבל-157130

Similar

פלוגה ח ב - פרק ב קיץ 1946 -תחילת 1948 - קריית-ענבים - תחרות ממשיכת חבל-157130

description

Summary

עברית: פלוגה ח ב - פרק ב' קיץ 1946 -תחילת 1948 - קריית-ענבים - תחרות ממשיכת חבל

date_range

Date

1946 - 1947
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

israel
israel