visibility Similar

code Related

Ukna kyrka - KMB - 16000200089247

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiör mot öster.

Kategori: (02) Interiörer

label_outline

Tags

sweden images from the swedish national heritage board interiors of churches in sweden ukna kyrka monument
date_range

Date

1942
create

Source

Sswedish National Heritage Board
link

Link

http://commons.wikimedia.org/
copyright

Copyright info

public domain

label_outline Explore Ukna Kyrka, Monument, Interiors Of Churches In Sweden

Topics

sweden images from the swedish national heritage board interiors of churches in sweden ukna kyrka monument