visibility Similar

code Related

Statens Järnvägar, SJ Järna station (fasad mot gården).Foto:Atelje Axel Wonhoff, Drottninggatan, 65, Stockholm, Gåva Stationsinspektor NAW Hammarsköld, Järna . Dnr M2 113/37 Reproneg :vidx länsmuse/ Foto, 1993-09-21

Sperlingholms station. Halmstad-Nässjö Järnväg, HNJ.Järnvägen öppnades 1877 och övertogs av Statens Järnvägar 1945.

Statens Järnvägar, SJ Järna Station 1904 (fasad mot banan)"Jerna station" 48 km från stockholm" -Stins Hammarsköld,-Överbanmästare Eriksson (. på hjulingen) Foto: Orginalbild: Gåva av överbanmästare K.L. Eriksson,18x24 (168x228) 4 bansektion,Stockholm (26/9 1935) Dnr M5 169/35 (skrapikader på orginalbilden) (Finns ett bättre orginal, Drn 2 113/37)

Sollebrunn station. Statens Järnvägar, SJ. Var mellan 1900-1970 station på Västgötabanan. Köptes av Statens Järnvägar, SJ 1948. Banan nedlagd 24/8 1970.

Stockholm Norra station och bangård 1902. Loken närmast i bilden är nummer Statens Järnvägar SJ Ca 296 "SKAGUL" och Statens Järnvägar SJ Ke 715. Godsvagnar Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnväg SWB 380 och Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnväg SWB 393 syns även i bilden.

Bildressin med vagn vid Sollebrunn Station. Västergötland-Göteborgs Järnväg, VGJ. Var mellan 1900-1970 station på Västgötabanan. Köptes av Statens Järnvägar, SJ 1948. Banan nedlagd 24/8 1970.

Stavsjö bruks station. Stafsjö Järnväg, Stafsjö J. Kallas också för Nunnebanan. Öppnades 1902 av AB Stafsjö Jernväg, Stafsjö J. Innan anslutningen till Statens Järnvägar, SJ 1915 hette stationen Stafsjö. Banan lades ner 1939.

Flygfoto över stationen11.1.1946 övertog SJ stationshuset från NKlJ sedan det gamla BJ-stationshuset brunnit. Stationen anlades 1879. Nuvarande stationshus uppfördes 1946-48. Den gamla stationen brann ned 1947. Tvåvånings putsat stationshus.(Nordmark - Klarälven Järnväg), (Bergslagernas Järnväg)

Namnet var till 1943 BILLESHOLMS GRUVA. Stationen byggd 1875 av LEJ ,Landskrona - Engelholms Järnvägar. Stationen anlagd 1876. Envånings stationshus i sten. LEJ ,Landskrona - Engelholms Järnvägar.SJ Z4 55

Statens Järnvägar, SJ Järna station "Jerna station" ca:kl 7 År 1881 .Året för Kung Gustafs giftermål. Foto Bröderna Bresky mästersamuelsgatan 71 Stockholm. Orginalbild:M2 113/37 Gåva av Stationsinspektor NAW. Hammarsköld, Järna 18x24 (157x221)

description

Summary

Statens Järnvägar, SJ Järna station "Jerna station" ca:kl 7 År 1881 .Året för Kung Gustafs giftermål. Foto Bröderna Bresky mästersamuelsgatan 71 Stockholm. Orginalbild:M2 113/37 Gåva av Stationsinspektor NAW. Hammarsköld, Järna 18x24 (157x221)

The train station image dataset is picked from the world's largest public domain archive. Made in two steps - first, curated set, followed by running 25 Million public domain images through image recognition, it comprises more than 50,000 train station images from all countries and times. All images are in the public domain, so there are no restrictions on the dataset usage - educational, scientific, and commercial.

label_outline

Tags

sverige södermanland sodermanland stockholm södertälje sodertalje järna jarna avträde avtrade ställverk stallverk stationshus plattform nils arvid wilhelm hammarsköld nils arvid wilhelm hammarskold stockholm c järna stockholm c jarna järnvägsmuseet resignation iron railway museum staff platform station house switchgear sweden high resolution station railway stations train stations railroad swedish state railways railroad stations electricity switch gear electric railroads station master railway portrait photographs man portrait
date_range

Date

01/01/1881
collections

in collections

50K Train Stations

Collection of train stations.
create

Source

Digital museum
link

Link

https://digitaltmuseum.org/
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

label_outline Explore Nils Arvid Wilhelm Hammarskold, Nils Arvid Wilhelm Hammarskold, Jarna

Topics

sverige södermanland sodermanland stockholm södertälje sodertalje järna jarna avträde avtrade ställverk stallverk stationshus plattform nils arvid wilhelm hammarsköld nils arvid wilhelm hammarskold stockholm c järna stockholm c jarna järnvägsmuseet resignation iron railway museum staff platform station house switchgear sweden high resolution station railway stations train stations railroad swedish state railways railroad stations electricity switch gear electric railroads station master railway portrait photographs man portrait