visibility Similar

code Related

Konungsunds kyrka från ovan 1935. Ritningarna till den nya kyrkobyggnaden i Konungsund är daterade 1795 och framställdes av den mycket framstående arkitekten Olof Tempelman. Byggstarten kom att dröja en tid men i november månad 1802 kunde den första gudtjänsten hållas.

År 1745 kom arbetet igång att utvidga socknens medeltida kyrkobyggnad i Vist. Den nya kyrkan fick en mycket påkostad inredning. Kostnaderna kunde delas av inte färre en tre säterier i socknen som i gengäld fick patronatsrätten alternerad mellan sig. Kyrkans iögonfallande innertak målades av Sven Gustavsson Stoltz från Vadstena. Altartavlan, utförd av Johan Jerling, skänktes av grevinnan Christina Piper på Sturefors. För innehavarna av samma gods färdigställdes läktaren närmast till höger.

Gårdeby kyrka från ovan 1935. Kyrkobyggnaden bedöms vara uppförd under 1100-talet och har rimligtvis behållt sitt yttre uttryck i stora drag. Sakristian är emellertid från senare datum men även den förmodligen medeltida. Ingången till kyrkan genom västgaveln upptogs först under 1800-talet.

Kyrkstallarna intill kyrkan i Sund uppfördes i mitten av 1800-talet. Sockenbor som ägde körhäst gavs här stallplats under gudstjänsterna eller annan förättning i kyrkan. Då det ansågs ovärdigt att komma till kyrkan med ekipage dragna av oxar, fick torparfolket vanligen att promenera till och från gudshuset.

Länets konst 3 november 1966Ett runt konstverk hängs upp på en vägg av en man klädd i mörk kavaj, ljusa rutiga byxor, mörka strumpor och mörka tofflor. En man står till höger klädd i vit skjorta, svart slips, ljus tröja med svart bakparti svarta byxor och svarta skor.

Den nya kyrkan i Vånga stod klar 1864 och invigdes 1866. Ritningarna hade levererats av professor Fredrik Wilhelm Scholander som visade på en katedralliknande kyrka i stil med engelsk gotik. Den nya kyrkan ersatte en äldre från sen medeltid. Delar av byggnaden finns bevarad och används idag som gravkapell.

I fonden Karlstads första läroverk för flickor, senare Norra skolan. Huset togs i bruk som flickskola hösten 1878 och används nu som kontor. Bilden tagen ca 1895.

Prost Hans Heyerdahl, født 27 september 1789. På gården Søndre Rakkestad i Høland. Studerte ved universitetet i Kjøbenhavn i fra 1807 og til 1811. Han var prest forskjellige steder rundt på Østlandet frem til han i 1840 ble sogneprest i Stange. I 1859 i en alder av 70 år søkte han om å få gå av med pensjon. Noe han ble innvilget den 26. november samme år. Han fikk da 600 spesiedaler i pensjon. Året etter flyttet han til Fredhjem, hvor han bodde frem til sin død, 22 februar 1866.

Konstnärsaffär 18 juni 1966Två kvinnor håller upp en mönstrad ärmlös klänning. De befinner sig inne i en konstnärsaffär. De står framför ett stort fyrkantigt bord som är fyllt av saker. I förgrunden hänger en stor blomkruka från taket. Stora runda knäckebrödskakor hänger på stänger i taket och en spis syns i bildens bakgrund.

I april månad 1802 hölls den sista gudtjänsten i Konungsunds medeltida kyrka. Som oftast uppfördes även denna sockenkyrka i hast. Redan i november samma år kunde den första gudtjänsten hållas. Ritningarna till den nya kyrkobyggnaden dateras 1795 och utfördes av den mycket framstående arkitekten Olof Tempelman.

description

Summary

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder och 1 216 markbilder från vårt landskap.

label_outline

Tags

kyrka ab flygtrafik olof lilljeqvist 1911 1992 sverige se västra götaland vastra gotaland steneby dals långed dals langed sverige bengtsfors göran lilljeqvist goran lilljeqvist byggnader för religionsutövning undervisning och kultur kyrkor östergötlands museum ab air traffic dals long church churches sweden western gotaland high resolution landscape religion religious buildings shopping customer education customers
date_range

Date

01/01/1943
create

Source

Digital museum
link

Link

https://digitaltmuseum.org/
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

label_outline Explore Olof Lilljeqvist 1911 1992, Steneby, Dals Langed

Valdemarsvik från ovan 1933. Från 1870-talet till tiden för bilden och ännu en tid var Lundbergs läderfabrik ortens dominerande industri.

Den nya kyrkan i Rinna uppfördes under åren 1802-1803. Byggmästare var den välrenommerade mästaren Casper Seurling. Dennes resultat motsvarande helt tidens smak för en stor och välproportionerad kyrkobyggnad.

Byggnadsarbetena av den nya kyrkan i Skärkind påbörjades 1835. Socknen anlitade den välkända byggmästaren Abraham Nyström från Hållingstorp i Kristberg. Resultatet blev ett rymligt tempel med korsarmar i öster och väster (långhuset är orienterat i norr-söder). Av den gamla kyrkan, som revs först 1844, sparades koret för att att användas som gravkapell.

Rogslösa kyrka har en lång och komplicerad historia. I dagens byggnad är tornet den äldsta byggnadsdelen som redan under 1100-talet tillfogades en träkyrka. Redan under samma århundrade revs dock träkyrkans väggar och ersattes med nya av kalksten. Senare kom kyrkan att byggas om i etapper på mer elelr mindre genomgripande sätt för att till slut få sin nuvarande prägel. Under 1800-talet spritputsades de nakna kalkstensväggarna. Samma puts kom vidare att knackas ned vid en radikal restaurering 1959 och kyrkobyggnaden fick åter sitt massiva intryck.

År 1745 kom arbetet igång att utvidga socknens medeltida kyrkobyggnad i Vist. Den nya kyrkan fick en mycket påkostad inredning. Kostnaderna kunde delas av inte färre en tre säterier i socknen som i gengäld fick patronatsrätten alternerad mellan sig. Kyrkans iögonfallande innertak målades av Sven Gustavsson Stoltz från Vadstena. Orgeln donerades av grevinnan Anna-Maria Lewenhaupt på Bjärka Säby, byggd av Jonas Wistenius i Linköping 1747. Läktaren närmast till vänster färdigställdes för innehavarna på Sturefors.

Nya kyrkan i Grebo stod klar hösten 1772. Ritningarnas upphovsman är okänd men känt är att Måns Månsson från Linköping antogs som murmästare och Petter Andersson, även han från Linköping, antogs som byggmästare. Den nya kyrkan välkomnades av sockenborna. En ny hade länge varit av nöden då väggarna i den gamla kyrkobyggnaden beskrivs varit sönderspruckna på flera ställen.

Den nya kyrkan i Hannäs uppfördes under åren 1884-85 efter att länge ha diskuterats i både form och läge. Arkitektuppdragen gick exteriört till Albert Törnqvist och för inredningen till Ernst Jacobsson. Kyrkan gavs den gotiska stil som var härskande vid tiden.

År 1745 kom arbetet igång att utvidga socknens medeltida kyrkobyggnad i Vist. Det nya kyrkorummet gjordes dubbelt så bred som tidigare genom en utbredning åt norr. På norra sidan fick också sakristian sin plats. I väster erhöll kyrkan som brukligt torn och vapenhus. Redan 1772 skadades dock tornet vid ett åsknedslag så illa att spiran måste tas ned. Kyrkan stod sedan utan torn för att omkring år 1800 få ett torn med ovanligt låg huv.

Styrstads kyrka ombyggdes i en omfattande utsträckning under 1780-talet. Visserligen strävade man att använda kyrkans yttre murar i så stor omfattning som möjligt, ändå försvann den medeltida prägeln för ett rent gustavianskt uttryck.

Den nuvarande kyrka i Törnevalla uppfördes åren 1816-1817. Grunden hade emellertid lagts redan 1813 men den ansvarige byggmästare hade dött och arbetet avstannat. Uppdraget övertogs av byggmästaren Johan Holmberg, som hade att följa ritningar utförda av arkitekten Samuel Enander. Av den föregående, medeltida kyrkan återanvändes endast tornet.

Kyrkan i Herrestad är till stora delar densamma som den togs sig ut när den uppfördes under 1100-talet. Långhuset, koret och absiden är från början av århundradet och tornet tillkom innan seklets slut. Sakristian tillkom dock först under 1300-talet och torngavlarnas krön är tillägg från 1881.

Vy över sjön Sommen i trakten av Ramsfall i Torpa.

Topics

kyrka ab flygtrafik olof lilljeqvist 1911 1992 sverige se västra götaland vastra gotaland steneby dals långed dals langed sverige bengtsfors göran lilljeqvist goran lilljeqvist byggnader för religionsutövning undervisning och kultur kyrkor östergötlands museum ab air traffic dals long church churches sweden western gotaland high resolution landscape religion religious buildings shopping customer education customers